จังหวัดชุมพร

แนะนำจังหวัดชุมพร

…ตราประจำจังหวัด…

 

รูปเทวสตรียืนประทานพรหน้าค่าย มีต้นมะเดื่อขนาบอยู่ 2 ข้าง

…คำขวัญประจำจังหวัด…

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

…ต้นไม้ประจำจังหวัด…

ต้นมะเดื่ออุทุมพร

…ดอกไม้ประจำจังหวัด…

ดอกพุทธรักษา

การเดินทาง จาก กรุงเทพ ไป ชุมพร ในปัจจุบัน ทาง รถยนต์ นั้นสะดวกมาก เนื่องจาก เส้นทางไปเป็น ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ แบบไม่มี รถสวน ในช่องทางเดียวกัน โดยตลอด ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย กว่าในอดีตมาก  แหล่งท่องเที่ยว สำคัญๆ สามารถไปกลับจากตัวเมือง ได้เนื่องจากอยู่ไม่ไกล หรือสำหรับ ท่านที่ต้องการ ที่พัก เป็น ธรรมชาติ ก็สามารถหาได้ในทำเลและ ค่าใช้จ่าย ที่ถูกมาก  หากท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่ชอบ ท่องเที่ยว แบบธรรมชาติ ไม่ค่อยพลุกพล่านด้วยผู้คน ลองหาเวลาว่างวันหยุด แวะเวียน มาสัมผัสกับ จังหวัดชุมพร

ท่านเคยไป เกาะเต่า และ เกาะนางยวน หรือยัง ?  ปัจจุบัน นักท่องเที่ยว จำนวนมาก หลั่งไหลยัง สถานที่นี้มากขึ้นๆทุกปี  เป็นเกาะที่ทางเราเอง ไปมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังคงอยากกลับไปอีกไม่รู้ลืม  หนังสือ ดีๆสักเล่ม พร้อม แว่นตา ดำน้ำ สักอัน ในบรรยากาศแห่ง ธรรมชาติ อันสงบล้อมรอบด้วยผืนน้ำ ที่ใสดุจราวกระจกสีฟ้า แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีพลัง พร้อมจะสู้ต่อไป ในโลกแห่ง การแข่งขัน ในทุกวันนี้ !

อย่างไรก็ตามการไป เกาะเต่า และ เกาะนางยวน ( สองเกาะนี้ เป็น เกาะพี่เกาะน้องอยู่ใกล้กัน ) ควรจะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจาก ที่พัก บางแห่ง หรือบางหาดมีจำกัด และ การเดินทาง ที่ ท่าเรือ ต.ท่ายาง จังหวัดชุมพร นั้น มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

      จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของ นครศรีธรรมราช ใช้รูป แพะ เป็นตราเมือง และเป็น เมืองหน้าด่าน ฝ่ายเหนือเพราะอยู่ตอนบนของ ภาคใต้ ใน พุทธศักราช 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จ พระบรมไตรโลกนารถ ปรากฏใน กฎหมาย ตราสามดวง ว่า เมืองชุมพร เป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของ กรุงศรีอยุธยา

            ในสมัย รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็น มณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองระบอบมณฑลเป็นจังหวัด ชุมพร จึงมีฐานะเป็นจังหวัด

            คำว่า “ชุมพร” มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็น เมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามา ตั้งค่าย ชุมนุมพล กันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล” ต่อมาเพี้ยนเป็น “ชุมพร” อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปทำศึก สงคราม ของ แม่ทัพ นายกอง ตั้งแต่สมัย โบราณ มา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดย การบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับ ชัยชนะใน การสู้รบ เป็นการ บำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุม เพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมาย ชุมนุมพร หรือ ประชุมพร ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า “ชุมนุมพร” เช่นเดียวกัน

            แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจาก ชื่อพันธุ์ไม้ ธรรมชาติ ในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของ เมืองชุมพร นั้นอยู่บนฝั่ง แม่น้ำท่าตะเภา มี ต้นมะเดื่อ ชุมพร ขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพร จึงเป็น สัญลักษณ์ ส่วนหนึ่งของตราประจำ จังหวัดชุมพร

ลักษณะ ภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศ โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นแนวยาว และแคบไปตาม ชายฝั่ง ทะเล อ่าวไทย โดยมี ชายฝั่ง ทะเล ยาวถึง 222 กิโลเมตร ความกว้างของ จังหวัด โดยเฉลี่ยประมาณ 36 กิโลเมตร พื้นที่ประกอบด้วย ภูเขา สูงสลับพื้นที่ราบ พื้นที่ฝั่ง ตะวันตก ของจังหวัดเป็น เทือกเขา ตะนาวศรี และเทือกเขา ภูเก็ต ซึ่งเป็น เขตชายแดนไทย-พม่า การที่ จังหวัดชุมพร ถูกขนาบด้วย ภูเขา และ ทะเล อีกทั้งยังได้รับ มรสุม ทั้งทางฝั่ง ทะเล ด้าน ตะวันออก และ ด้าน ตะวันตก ทำให้มี ฝนตกชุกตลอดทั้งปี เหมาะสม ต่อการประกอบ อาชีพ เกษตรกรรม

            ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญของ จังหวัด ได้แก่ ป่าไม้ ดีบุก และ ปะการัง แม่น้ำ ที่สำคัญๆ ของ จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ ท่าตะเภา และ แม่น้ำ หลังสวน นอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยลำคลองสายสั้นๆ ไหลจาก เทือกเขา ทางฝั่ง ตะวันตก ของ จังหวัด ไหลลงสู่ อ่าวไทย บริเวณ ปากน้ำชุมพร

อาณาเขต และ การปกครอง

            จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ทาง ภาคใต้ ของ ประเทศไทย บน แหลมมลายู บริเวณ คอคอดกระ อยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ตาม ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนน เพชรเกษม) ระยะทาง ประมาณ 463 กิโลเมตร และทาง รถไฟ สายใต้ประมาณ 485 กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมี อาณาเขต ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            เขตอำเภอ ท่าแซะ และ อำเภอ ปะทิว ติดต่อ กับ อำเภอ บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทิศใต้                 เขตอำเภอ ละแม และ อำเภอ พะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอ ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก            เขตอำเภอ ปะทิว อำเภอเมือง ชุมพร อำเภอ สวี อำเภอ ทุ่งตะโก อำเภอ หลังสวน และ อำเภอ ละแม จด อ่าวไทย

ทิศตะวันตก         เขตอำเภอเมือง ชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ

ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และ ทิศตะวันตก ของอำเภอ ท่าแซะ บางส่วนติดต่อกับ สหภาพพม่า

            จังหวัดชุมพร แบ่งการ ปกครอง ออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอ หลังสวน อำเภอ สวี อำเภอ ท่าแซะ อำเภอ ละแม อำเภอ พะโต๊ะ และอำเภอ ทุ่งตะโก มีพื้นที ่การปกครอง ทั้งสิ้น 6,009.008 ตาราง กิโลเมตร

Advertisements
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: