สถานที่ท่องเที่ยว

หาดทรายรี  อยู่ห่างจากเขต เทศบาลเมืองชุมพร ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ตาม ทางหลวง หมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มี รถโดยสาร วิ่งจากตัวเมืองถึง ชายหาด เป็นหาดทราย ที่ยาวและมี ทรายสีขาวสะอาดตา มี ที่พัก และ ร้านอาหาร บริการ ริมหาด บริเวณใกล้ๆ แนว ชายหาด เป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถาน ของ พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนา กองทัพเรือ อันทันสมัยให้กับ ประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของ ชาวชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับ อนุสรณ์สถาน ของพระองค์ประกอบด้วย

                         ศาลเจ้าพ่อ กรมหลวงชุมพร ฯ (ศาลเก่า)

สวนตำหนัก กรมหลวงชุมพร บนเนินเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อ กรมหลวงชุมพร ฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่

สวน สมุนไพร หมอพร อยู่บริเวณเชิงเขา เป็นโครงการของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์ สมุนไพร ที่มีคุณค่า สืบทอดเจตนารมณ์ของ “กรมหลวงชุมพร ฯ” หรือ “หมอพร” ของชาวบ้าน

พระประวัติย่อ กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์)

เรือรบหลวงชุมพร  เป็นเรือ ตอร์ปิโด ขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดลำเรือ 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือลำนี้ปลดประจำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กองทัพเรือ ได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็น อนุสรณ์ ของ กรมหลวงชุมพร ฯ

เกาะมะพร้าว

เกาะมะพร้าว  ห่างจากหาดทรายรี ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดเล็ก มี หาดทราย สีขาวนวล ยาวประมาณ 50 เมตร อยู่ทางตะวันตกของเกาะ บนเกาะมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแนว ปะการัง อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงาม อยู่ทาง ตะวันตก ของเกาะด้วย เนื่องจาก เกาะมะพร้าว เป็นเกาะ สัมปทานรังนก นางแอ่น ซึ่ง รังนกนางแอ่น นี้ จัดเป็น สินค้า เศรษฐกิจ ที่สำคัญ ของจังหวัด ชุมพร หากนักท่องเที่ยว ต้องการขึ้นไปชม ทัศนียภาพบนเกาะ จะต้องแจ้งให้ สำนักงาน จังหวัดชุมพร ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกให้ในการนำ ชมเกาะ

เกาะละวะ

เกาะละวะ  เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ กับ เกาะมะพร้าว นักท่องเที่ยว สามารถนั่งเรือจาก เกาะมะพร้าว ไป เกาะละวะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ด้านตะวันตกของ เกาะ มี แนว ปะการัง สวยงาม

เกาะทะลุ

เกาะทะลุ  อยู่ห่างจาก ปากน้ำชุมพร ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็น เกาะหินปูน ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 100 เมตร ตัวเกาะมีลักษณะ เป็น โขดหิน ไม่มี หาดทราย หรือ ที่ราบ ลักษณะเด่นที่สุดของเกาะทะลุ ก็คือใน ตอนกลางของ เกาะ จะมี ช่องทะลุ ไปอีกด้านหนึ่งได้ เกิดจากการ กัดเซาะ ของคลื่นที่ใช้เวลานับแสนๆ ปี นักท่องเที่ยว สามารถ เช่าเรือ จาก หาดทรายรี ไปเกาะทะลุได้

อ่าวทุ่งมะขาม

อ่าวทุ่งมะขาม  แบ่งเป็นอ่าว ทุ่งมะขาม นอกและ อ่าว ทุ่งมะขาม ใน โค้งอ่าวมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วง วางเรียงกันโดยที่ ตรงกึ่งกลางเป็น แหลมหิน ซึ่งประกอบไปด้วย ก้อนหิน ใหญ่น้อยวางอยู่อย่างแปลกตา เป็นจุดแบ่งเขตอ่าวทั้ง 2 ด้าน เหนือคือ อ่าวทุ่งมะขาม ในมี หาดทราย สีขาวทอดตัวขนานอยู่กับทิว มะพร้าว ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถัดไปจาก แหลมหิน คืออ่าว ทุ่งมะขามนอก มีโค้ง อ่าวซึ่งประกอบด้วย หาดทราย สีขาวนวล ทอดตัวยาวไปทางใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร ตลอดแนว ชายหาด หนาแน่นไปด้วยต้น มะพร้าว ตอนใต้สุดเป็นที่ตั้งของ วัดสุวรรณ คูหาวารีวงศ์ หรือ วัดโพงพาง บริเวณวัดนอกจากจะร่มรื่นอยู่ภายใต้เงา มะพร้าว แล้ว ด้านหลังวัดยังมี หน้าผาหิน ขนาด กว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 80 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเล

อ่าวทุ่งมะขาม เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่จัดว่ามีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเขต อำเภอเมือง การเดินทางไป อ่าวทุ่งมะขาม ใช้เส้นทางสาย 4119 และ4098 ผ่าน หาดทรายรี เลี้ยวขวาไปตาม ถนนราดยาง ประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อ่าวทุ่งมะขาม ใน และหากย้อนกลับมาสู่ ถนน ราดยาง แล้วตรงไปอีกประมาณ 3  กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณป้ายบอกทางไป วัดโพงพาง อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึง อ่าว ทุ่งมะขามนอก รวมระยะทางจาก จังหวัด ไป อ่าวทุ่งมะขาม ในและ อ่าว ทุ่งมะขามนอก ประมาณ 27 กิโลเมตร และ 31 กิโลเมตร ตามลำดับ

หาดภราดรภาพ

หาดภราดรภาพ  อยู่ห่างจากตัวเมือง ชุมพร ไปตาม ทางหลวง หมายเลข 4119 และ 4098 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร หาดภราดรภาพ เป็นหาดขนาดใหญ่ ที่มีความยาวทอดขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้น มะพร้าว ตลอดเส้นทาง ในบริเวณนี้มี ร้านอาหาร และ บังกาโล มากมายตลอดรายทาง

เกาะมัตตรา
เกาะมัตรา (เกาะตังกวย)  เป็นเกาะขนาดใหญ่มี หาดทราย สีขาวนวล มี แนวหิน วางเรียงอยู่ประปราย 2 แห่ง ทางตอนกลางฝั่ง ตะวันตก 1 แห่ง และ ตอนใต้ ของ เกาะ 1 แห่ง เหมาะสำหรับ ตั้งแคมป์  เกาะมัตรา นอกจากจะมีแนว ปะการัง เรียงตัวอยู่ทางฝั่ง ตะวันตก ของเกาะแล้ว ยังมีปูชนิดหนึ่งคือ “ปูไก่” ซึ่งชอบปีน ต้นไม้ และส่งเสียงร้องได้เหมือน ลูกไก่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตอนกลางทาง ทิศตะวันตก ของเกาะมี บังกาโล และ ร้านอาหาร ไว้บริการด้วย นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางไป เกาะมัตรา โดยใช้ เรือประมง ขนาดเล็กจากหาดภราดรภาพ ถึง เกาะมัตรา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

หาดผาแดง

หาดผาแดง  ห่างจาก หาดภราดรภาพ ไปประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่แปลกตาแห่งหนึ่ง คือ เป็น หน้าผา ดินแดง สูงประมาณ 10 เมตร สามารถนั่ง ชมทะเล เกาะแก่ง และ หาดทราย ได้อย่างทั่วถึง และ หาดทราย ด้านล่างประกอบด้วย หิน ชนิดต่างๆ ที่สวยงาม และมีสถาน ที่พัก และ ร้านอาหาร ไว้บริการแก่ นักท่องเที่ยว ด้วย

หาดคอสน

หาดคอสน  เป็น หาดทราย ผสมดินเลน ที่มี หอยทะเล ชุกชุม เช่น หอยราก หอยกระปุก หอยขาว และหอยแครง น้อย เป็นต้น หาดคอสน อยู่ห่างจากตัว เมืองชุมพร ไปตามถนนสาย ชุมพร-ปากน้ำชุมพร (สายเก่า) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ปากน้ำชุมพร

ปากน้ำชุมพร  อยู่ห่างจาก ตัวเมือง ตามถนนหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็น แหล่งเศรษฐกิจ ที่สำคัญของ จังหวัดชุมพร เพราะเป็นที่ตั้งของ โรงงานอุตสาหกรรม ที่สำคัญของ จังหวัดชุมพร จาก ปากอ่าว ของ ปากน้ำชุมพร ออกสู่ ทะเล

วนอุยานน้ำตกกะเปาะ

วนอุยานน้ำตกกะเปาะ อยู่ในเขตตำบลสลุย อำเภอท่าแซะห่างจากท่าแซะ ๑๓ กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔๖๗-๔๖๘ ถนน เพชรเกษม มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่ หรือจากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ริมทางขวามือ เป็นน้ำตก เล็กๆ มีแองน้ำพอลงอาบเล่นได้ บริเวณน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น มีพันธ์ไม้ต่างๆ ที่น่า สนใจเหมาะสำหรับเป็นที่ศึกษาธรรมชาติวิทยา

หาดอรุโณทัย

หาดอรุโณทัย สถานที่ท่องเที่ยว หาดอรุโณทัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ต. ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ชายหาดขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหาดทรายสี ขาวสะอาดและเงียบสงบ ริมชายหาดเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถัดมาจะเป็นปากน้ำทุ่งตะโก ซึ่งเป็นจุดเดินเรือออกทะเลของชาว อ.ทุ่งตะโก นอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงผู้หยั่งรู้ในเรื่องของท้อง ทะเลอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสความหลากหลายที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันของเรือประมงริมชายหาด การเดินทาง จากถนนเพชรเกษมแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4096 ไปอีก 6 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร อยู่ในศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร สามารถเดินทางตามถนนเพชรเกษม ก่อนถึงสี่แยกปฐมพรแยกซ้ายบริเวณ กิโลเมตรที่ 484 เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดชุมพร สร้างเมื่อปี 2538 อาคารชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนบริการ มีห้องสมุด ส่วนชั้นสองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร พัฒนาการในช่วงต้นประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ในชุมพร ชุมพรกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2และวีรกรรมของยุวชนทหาร ชุมพรกับการเป็นเมืองในเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น ธรรมชาติวิทยาและมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร โดยจัดแสดงเป็นภาพถ่ายภาพยนตร์ แสง-เสียง ป้ายสื่อความหมายโดยละเอียด หุ่นจำลองและสถานที่จำลองขนาดเท่าจริง เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวโหลม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบกไฟ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร น้ำตกเหวโหลมเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหล จากหน้าผาสูง 80 เมตร แวดล้อม ยิ่งในช่วงหน้าฝนน้ำตกจะไหลแรง เมื่อสายน้ำตกกระทบกับโขดหินจะเกิดละอองน้ำฟุ้งไปทั่วบริเวณ น้ำตกเหวโหลมมีด้วยกัน 2 ชั้น โดยเฉพาะชั้นที่ 2 จะสวยงามมาก จะแผ่กว้างไปทั่วหน้าผา ด้วยสภาพที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าดงดิบชื้น จึงทำให้มีต้นไม้ใหญ่แปลกตาหลายชนิด จึงเหมาะแก่การเดินศึกษาธรรมชาติและดูนกนานาชนิด ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

เขาเจ้าเมือง 

เขาเจ้าเมือง ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง เลียบริมทะเล ประมาณ ๑ กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ ๔๐๐ เมตร บนเขาเจ้าเมืองเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และมีศาลาชมวิวซึ่งสามารถมองทิวทัศน์ที่สวยงามของชายทะเลชุมพร รวมทั้งเกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะเกาะมะพร้าวซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด

หาดทรายรีสวี

หาดทรายรีสวี หาดทรายรีสวีเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของ อ.สวี และบรรยากาศอันสงบเงียบยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวอย่างมาก หาดทรายรีสวี อยู่ที่ ต.ท่าหิน อ.สวี ห่างจากตัวเมืองสวีประมาณ 24 กม. สิ่งน่าสนใจของหาดทรายรีสวี หาดทรายรีสวี มีแนวชายหาดทอดตัวยาวไปตามทิวมะพร้าวท่ามกลางบ้านเรือนชาวประมงเรียงราย บรรยากาศของหาดทรายแห่งนี้สงบเงียบมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสันโดษมาหามุมพักผ่อนเป็นการส่วนตัวท่ามกลางทิวทัศน์สวยงาม แม้เม็ดทรายรีสวีจะไม่ขาวละเอียดนัก แต่น้ำทะเลก็สะอาดน่าเล่นที่เดียว เพียงแต่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและน้ำจืดสำหรับล้างตัวจากน้ำทะเล การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.สวี ใช้ ถ.สวีขบ่อคา ไปประมาณ 16 กม. แล้วเลี้ยวขวาไปตาม ถ.บางเกร็ง-อ่าวมะนาวอีก 8 กม. รถประจำทาง ขึ้นสองแถวสายสวี-บ่อคา ลงรถที่บ่อคาแล้วต่อรถมอเตอร์ไซต์เข้าไปราคา 50 บาท

ปากน้ำหลังสวน

ปากน้ำหลังสวน ปากน้ำหลังสวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่ให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงความสงบ และเป็นส่วนตัวได้ในราคาที่ไม่แพง นอกจากชายทะเลที่แสนสงบแล้ว จุดเด่นของอำเภอหลังสวนก็คือเรื่องของอาหารการกินทั้งผลไม้ที่มีให้เลือกรับประทานมากมาย และอาหารทะเลที่สด อร่อย หลากหลายชนิด ทำให้ใครที่ได้มาเยือนต้องประทับใจและอิ่มท้องกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับ ปากน้ำหลังสวนยังเป็นที่ตั้งของ ศาลกรมหลวงชุมพรฯที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสร้างโดยใช้เรือรบหลวงจักรีนฤเบศรเป็นต้นแบบ ซึ่งใครที่ได้ผ่านไปผ่านมา จะต้องสังเกตเห็นและได้แวะเวียนเข้าไปสักการะ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และชมทิวทัศน์มุมสูงของปากน้ำหลังสวนที่สวยงาม สัมผัสกับลมเย็นๆกับวิวสวยๆ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้แวะเวียนมายังปากน้ำหลังสวนครับ กิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจนั้นมีมากมายครับทั้ง •มหกรรมอาหารอร่อย ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 2 แล้ว •มหกรรมตกปลาหัวเขื่อน •วันล่าอินทรีที่หลังสวน •ประเพณีแห่พระแข่งเรือ “ขึ้นโขนชิงธง”

ถ้ำเขาเกรียบ 

ถ้ำเขาเกรียบ ห่างจากอำเภอหลังสวน ๑๐ กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีถ้ำที่น่าสนใจ อื่นๆ อีก ในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ ถ้ำสุวรรณ ถ้ำไกรลาส ถ้ำเขาขุนกระทิง ถ้ำแก้วโคร่า และในเขตอำเภอ ท่าแซะได้แก่ ถ้ำรับร่อ ( จากแยกท่าแซะไปตาม เส้นทาง ๓๑๘๑ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ) นอกจากนี้ภายใน ถ้ำยังมีพระพุทธรูปที่เชื่อว่าผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินเอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ประพาส และทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. ไว้ที่ถ้ำแห่งนี้ด้วย

หาดทุ่งวัวแล่น

หาดทุ่งวัวแล่น สถานที่ท่องเที่ยว หาดทุ่งวัวแล่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอนี้ครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพลีห่างจากตัว จังหวัดชุมพรไป ตามถนนลาดยาง สายชุมพร-หาดทุ่งวัวแล่น ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอ ปะทิว เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ลักษณะหาดค่อย ๆ ลาดเอียงลงทีละน้อย จึงเป็นที่นิยม ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางด้านใต้ของ หาดบริเวณเชิงเขา “โพธิ์แบะ” มีแนวหาดหินใต้น้ำเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร เพราะมีสาหร่าย ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลนานาชนิด บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น มีร้านอาหารและสถานที่พักตากอากาศ อยู่ หลายแห่ง ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการดำน้ำชมความงามของโลกใต้ทะเล บริเวณเกาะแก่ง หน้า หาดทุ่งวัวแล่น ก็สามารถเช่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำได้ที่รีสอร์ท บริเวณชายหาด จากหาดทุ่งวัวแล่น นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเช่าเรือไปชมเกาะต่าง ๆ ได้เช่น เกาะจระเข้ เป็นเกาะขนาดเล็กห่างจากฝั่งประมาณ 11 กิโลเมตร ด้านตะวันตกของเกาะมีหาดหิน รอบ ๆ เกาะมีปะการัง และดอกไม้ทะเลสวยงามมาก เกาะแห่งนี้ เป็นเกาะที่น่า เที่ยวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำ ด้านใต้เป็นแนวหินยาว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแนวปะการัง เกาะง่ามใหญ เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางด้านใต้ของหาดทุ่งวัว แล่น ห่างจากฝั่งประมาณ 17 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีหาดทราย เป็น เขตสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น รอบ ๆ เกาะมีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มี แนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำลึก นักท่องเที่ยวที่ประสงค์ จะไปเที่ยว ที่เกาะแห่งนี้ ต้องติดต่อ ขออนุญาตที่บริษัท นกนางแอ่นแหลมทอง สาขาชุมพร โทร. (077) 501646

ล่องแพพะโต๊ะ 

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ เป็นกิจกรรม ท่องเที่ยวของ อำเภอพะโต๊ะ.. ที่โด่งดังและเป็นที่รู้จัก คือ การล่องแพ ชมน้ำตก รับประทาน อาหารพื้นบ้าน มีการพัฒนารูปแบบ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดทางเลือก และรองรับ นักท่องเที่ยว ที่มีจำนวนมากขึ้น ในทุกๆ ปีทาง อำเภอพะโต๊ะ จัดให้มี ?เทศกาล ล่องแพพะโต๊ะ ขึ้นเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความสามัคคี ภายในชุมชน และส่งเสริม การอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี กิจกรรมต่างๆ อาทิ? การแข่งขันล่องแพ, การแสดง กลุ่มพลังมวลชน และกิจกรรม ปิดเมืองกินฟรี นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าเที่ยวที่หนึ่ง

เกาะแรด

เกาะแรด  เป็น เกาะ ที่มีรูปร่างเหมือน แรด อยู่ทางด้านใต้ของ ทะเลชุมพร บริเวณรอบๆ เกาะ เหมาะแก่การ ดำน้ำ ชมความงามของ ธรรมชาติ ใต้ ท้องทะเล เช่น แนวปะการัง ที่สมบูรณ์และสวยงาม รวมทั้ง ดอกไม้ทะเล สีสวยสด และ ฝูงปลา นานาชนิด

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: